Centrum pro vodu, půdu a krajinu založeno!

Při České zemědělské univerzitě v Praze vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu. Jeho cílem je vytvořit účinné řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Hlavním východiskem pro ochranu území ČR před suchem a povodněmi je koncept Chytré krajiny. Za vznikem centra stojí současný rektor ČZU prof. Petr Sklenička.

Další články v rubrice

English ☰ Menu