Co se dělo na Amálii

Co se dělo na Amálii  v posledním čtvrtletí roku 2020. Podívejte se:

- jsme na Amálii ve spolupráci s AOPK vysázeli 100 nových sazenic dubů letních, a to podél vyčištěného odvodňovacího příkopu na severní straně lokality v povodí potoka Karlův luh a také podél jedné z polních cest
- na jaře letošního roku bude vysazeno dalších 250 kusů dřevin, zejména planých ovocných odrůd. Ty tak doplní již existující prořídlé aleje dřevin doprovázející silniční komunikace v lokalitě Amálie

   

 

- před ústím zmíněného odvodňovacího příkopu byly vystavěny také dvě vodní nádrže s kapacitou do 100 m3 určené pro záchyt a zpomalení odtoku srážek z této části území

  

 

- na jižní straně lokality Amálie byla zrealizována výstavba soustavy deseti přehrážek ve svejlu určených ke zpomalení odtoku vody z území

    

 

- v přímé návaznosti na tento svejl aktuálně budujeme mokřadní oblast s kořenovou čistírnou. Ta bude hotova do jara

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu