Experimentální biopás na Amálii

Během letních měsíců letošního roku jsme vytipovali lokalitu pro založení experimentálního nektarodárného biopásu pro opylující hmyz. Zkušební biopás by nám měl dát odpověď na otázku, jaké je optimální druhové složení a jaký je vhodný poměr mezi kvetoucími dvouděložnými rostlinami a nekompetitivními druhy trav tak, aby biopás byl dlouhodobě stabilní a zároveň atraktivní a přínosný pro hmyzí opylovače.  

V září 2021 se uskutečnily první přípravné práce a v současné době je již založen a oset biopás o délce 370 a šířce 24 metrů. 

Experimentální biopás vznikl za podpory TAČR v rámci projektu TAČR BETA - TITSMZP717, Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu