Naučná stezka Amálie

Nejširší veřejnost má nyní jedinečnou šanci poznat chytrou krajinu osobně a všemi smysly. Na pozemcích školního statku Amálie vznikla v létě 2021 naučná stezka v celkové délce asi sedmi kilometrů. Celkem 19 zastavení bohatě seznamuje návštěvníky s principy chytré krajiny a s opatřeními, které realizují odborníci na konkrétním místě. Na jednotlivých zastávkách naleznete dřevěné sloupky s QR kódy, které odkazují na textové a obrazové informace zobrazující se na vašem chytrém telefonu nebo tabletu.  

Webovou prezentaci Naučné stezky naleznete také na webu Centra pro vodu, půdu a krajinu při ČZU.

Naučná stezka vznikla v rámci projektu TAČR BETA - TITSMZP717, Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu